درباره ما

پایگاه اطلاع‌رسانی اکواقتصاد، با هدف پاسخگویی به نیاز مخاطبان و دسترسی به اخبار و تحلیل های اقتصادی و بورسی راه اندازی شده و تلاش دارد با اطلاع رسانی درست و به موقع در این حوزه ، گامی مثبت در راستای بهبود فضای سیاستگذاری و کسب و کار کشور بردارد.

پایگاه اطلاع‌رسانی اکواقتصاد، به عنوان یک رسانه مستقل و تخصصی تلاش دارد با ایجاد سیستم اطلاع رسانی مطمئن و شبانه روزی جایگاه ویژه ای را در بین رسانه های اختصاصی کسب کرده و مسئولیت خود را در سپهر رسانه ای کشور ایفا نماید.

پایگاه اطلاع‌رسانی اکواقتصاد، دست همه آنانی که با ممارست و معاونت در ارتقایِ اطلاع رسانی و آگاهی سازی اقتصاد و بازار سرمایه می‌کوشند، می‌فشارد.

پایگاه اطلاع‌رسانی اکواقتصاد، مرجع تخصصی اخبار و رویدادهای اقتصادی و بازار سرمایه است؛ اما در عین حال تاکید می کنیم آنچه منعکس می‌گردد به معنای دیدگاه و نگرش دست اندرکاران این رسانه نمی باشد؛ ما تاکید می‌کنیم مسئولیتی در برابر آنچه از سوی مدیران و مسئولان، ایراد و اظهار می‌گردد، نخواهیم داشت.