حضور بخش خصوصی در پیشبرد پروژه‌های صنعتی ضروری است
نماینده سابق مجلس بیان کرد: حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور و پیشبرد پروژه‌های صنعتی یک ضرورت است.

به گزارش اکواقتصاد، سید محمدحسین‌ دانا، در رابطه با حمایت از صنایع بنیادی کشور و همچنین حضور پررنگ بخش خصوصی در مدیریت پروژه‌های صنعتی کشور، اظهار داشت: آئین‌نامه اجرایی قانون مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی و اصل قانون هنوز اجرایی نشده و مغفول مانده است. بنابراین، اقدامات اساسی برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور و پیشبرد پروژه‌های صنعتی یک ضرورت است.

وی عنوان کرد: دولت باید خود را یک مجموعه بسیار چابک، ناظر و حاکم به دستورالعمل‌های مشخص و استانداردهای مورد قبول صنعت دنیا و همچنین استانداردهای مورد قبول بازار جهانی دانسته و حمایت‌های خود را از مجموعه صنایع بنیادی و مهم کشور داشته باشد.

وضعیت بخش خصوصی در لایحه بودجه

این نماینده سابق مجلس، در ادامه اظهار داشت: در صورت کشف بازارهای رقابتی در دنیا و حمایت دیپلماسی کشور از صنعت، به طور قطع به دستاوردهای قابل توجهی در بخش صنایع خواهیم رسید.

دانا، در ادامه تصریح کرد: یکی از راهبردهای لایحه بودجه ۱۴۰۳ و همچنین قانون برنامه هفتم توسعه این است که مسیر برای حضور بخش خصوصی و مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران داخلی در پروژه‌های عمرانی کشور گسترده‌تر شود.

وی مطرح کرد: دولت باید به عنوان مغز متفکر، ناظر و چابک، مسیرساز و ریل‌گذار عمل کرده و زمینه را برای مشارکت بیش از پیش سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم‌تر کند.

0 نظر:

نظر بدهید