خالص جریان وجوه نقد کارگزاری‌ها و ارزش معاملات بورس‌های کالایی در هفته‌ای که گذشت
در هفته معاملاتی منتهی به هفته نخست اسفند ماه، خالص ورود جریان وجوه نقد کارگزاری برای اشخاص حقیقی ۷۸۹۰ میلیارد ریال بوده است.

به گزارش اکو اقتصاد،در ادامه معاملات بازار سرمایه در هفته معاملاتی منتهی به هفته نخست اسفند ماه، خالص ورود نقدینگی حقوقی به بازار سرمایه ۱۲۴۵۱ میلیارد ریال و خالص ورود نقدینگی حقیقی به بازار، ۷۸۹۰ میلیارد ریال بوده است.

همچنین در هفته گذشته، ارزش معاملات بورس‌های کالایی در مجموع ۳۴۲ هزار و ۹۵۴ میلیارد ریال بود که از این میزان ۳۱۹ هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال مربوط به معاملات بورس کالا و نیز ۲۳ هزار و ۱۵۹ میلیارد ریال برای معاملات بورس انرژی بوده است.

خالص جریان وجوه نقد کارگزاری‌ها و ارزش معاملات بورس‌های کالایی در هفته‌ای که گذشت

خالص جریان وجوه نقد کارگزاری‌ها و ارزش معاملات بورس‌های کالایی در هفته‌ای که گذشت

خالص جریان وجوه نقد کارگزاری‌ها و ارزش معاملات بورس‌های کالایی در هفته‌ای که گذشت

0 نظر:

نظر بدهید